top of page

Všeobecné podmínky

Odesláním přihlášky a zaplacením kroužku rodiče stvrzují, že je dítě po fyzické a psychické stránce zdrávo. Není-li tomu tak, musí rodič tuto informaci sdělit hlavnímu trenérovi.

Platbu za pololetí lze provést až po první navštívené hodině. Tato hodina je zdarma.

Součástí členství v Pohybové Akademii Kyjov je úrazové pojištění v rámci ČUS.

Před a po skončení hodiny za účastníky plně zodpovídá rodič.

Za věci odložené v šatně si zodpovídají účastníci sami.

V případě nekázně či porušování pravidel slušného chování má trenér právo účastníka vyloučit z tréninkové lekce.

Souhlasem s těmito podmínkami zároveň souhlasíte s pořizování fotek a videí během kroužku, za účelem propagace Pohybové Akademie Kyjov.

bottom of page