top of page

Všeobecné podmínky
příměstských táborů

 • Odesláním přihlášky a zaplacením táboru rodiče stvrzují, že je dítě po fyzické a psychické stránce zdrávo. Není-li tomu tak, musí rodič tuto informaci sdělit hlavnímu trenérovi na zahájení táboru.
   

 • Součástí účasti na našich příměstských táborech i je úrazové pojištění v rámci ČUS.
   

 • Před začátkem a po skončení táborového dne za dítě zodpovídá rodič.
   

 • Účastník táboru nesmí opustit tábor před ukončením dne, aniž by tato skutečnost byla předem nahlášena rodiči.
   

 • Zádáme rodiče, aby upozornily děti na pravidla slušného chování. V případě hrubé nekázně má trenér právo účastníka z táboru vyloučit.
   

 • V případě stornování přihlášky více jak 30 dní před začátkem táboru má účastník právo na vrácení 100% z ceny táboru.

 • V případě stornování přihlášky méně jak 30 dní před začátkem táboru činí storno poplatek 300 Kč. Účastník však obdrží táborové tričko.

 • V případě stronování přihlášky méně jak 3 dny před začátkem táboru činí storno poplatek 70% výše ceny táboru. Případně je možnost za sebe sehnat náhradníka.
   

 • Souhlasem s těmito podmínkami zároveň souhlasíte s pořizování fotek a videí během táboru, za účelem propagace Pohybové Akademie Kyjov.

bottom of page